Cây cảnh Legrow

-20%
 Cây Bàng Sing Mini  Cây Bàng Sing Mini
80,000₫ 100,000₫

Cây Bàng Sing Mini

80,000₫ 100,000₫

-33%
 Cây Cẩm Nhung  Cây Cẩm Nhung
40,000₫ 60,000₫

Cây Cẩm Nhung

40,000₫ 60,000₫

-33%
 Cây Cau Tiểu Trâm  Cây Cau Tiểu Trâm
40,000₫ 60,000₫

Cây Cau Tiểu Trâm

40,000₫ 60,000₫

-30%
 Cây Dương Xỉ  Cây Dương Xỉ
70,000₫ 100,000₫

Cây Dương Xỉ

70,000₫ 100,000₫

-30%
 Cây Phong Lá Đỏ  Cây Phong Lá Đỏ
140,000₫ 200,000₫

Cây Phong Lá Đỏ

140,000₫ 200,000₫

-29%
 Cây Sen Đá  Cây Sen Đá
50,000₫ 70,000₫

Cây Sen Đá

50,000₫ 70,000₫

-33%
 Cây Thẻ Bài Hồng  Cây Thẻ Bài Hồng
100,000₫ 150,000₫

Cây Thẻ Bài Hồng

100,000₫ 150,000₫

-30%
 Cây Tổ Phượng  Cây Tổ Phượng
70,000₫ 100,000₫

Cây Tổ Phượng

70,000₫ 100,000₫

-25%
 Cây Vạn Lộc  Cây Vạn Lộc
90,000₫ 120,000₫

Cây Vạn Lộc

90,000₫ 120,000₫

-29%
 Cây Xương Rồng  Cây Xương Rồng
50,000₫ 70,000₫

Cây Xương Rồng

50,000₫ 70,000₫